Srpen 2013

DOX - Kde domov můj?

21. srpna 2013 v 20:23 | Eva Nováková/Natas |  Akce

http://kdedomovmuj.dox.cz/cs/galerie

TT - Život jako výmluva

18. srpna 2013 v 22:14 | Eva Nováková/Natas |  "TT" tvoříme v okamžiku

Život jako nekonečná výmluva proč to či ono nejde. Proč nechtít, nedělat, nemít, nesnažit se ani se nepokusit. Žij, aby ses za sebe nemusel stydět. Žij, aby si sny v realitu proměnil a dal jim život. Žij, aby si měl, co druhým předat. Žij, aby ses měl o co podělit. Žij, aby sis nenadělal do kalhot. Příspěvky pište ZDE. (klikni na "zde", otevře se nové okno "Fair book", kam můžeš vepsat komentář).

Život jako výmluva
EN/NATAS

Takový už bohužel život bývá,
bere sny, o kterých se snivá.
Dělá to skrytě a ne moc okatě,
je lstivý, života nechytáš opratě.

Takový už bohužel život bývá,
všechno krásné zraku skrývá.
To vzácné k ničemu Ti není,
za pozlátko, tretky je smění.

Takový už bohužel život bývá,
lásku mladé srdce pozbývá.
Jisto jistě druhý Ti ublíží,
střež se, ať cesty Ti nezkříží.

Takový už bohužel život bývá,
nešťastně holá huba zívá.
Slova za činy nepromění,
ten, jenž z chyb život obviní.

TT - Loutka, frfňa a cestující

6. srpna 2013 v 22:00 | Eva Nováková/Natas |  "TT" tvoříme v okamžiku

Jako milovník cestování hromadnou městskou dopravou bych ráda přispěla k tématu tohoto týdne, který je věnován "zážitkům z MHD". Cíl? Pobavit! Poukázat na komediální stránku věci. Co na tom, že jsem splavená, hlavní jest, že se pobavím. Pravda je, že smích ještě nikdy nikoho nezabil, nebo se mýlím?! Kdo prohlédne a najde v básni krom humoru, který se vozí na realitě, také nutnou dávku ironie, může si gratulovat. Příspěvky pište ZDE. (klikni na "zde", otevře se nové okno "Fair book", kam můžeš vepsat komentář).

Loutka, frfňa a cestující
EN/NATAS

Nepřízeň pracovní povinnosti k emocím nutká,
vášeň v srdci cestujícího zrodila se prudká.
Za sloty, krup, proti větru MHD věru miluje,
jako loutkář za oponou ukrytý, si libuje.

Nejraděj si oblíbil autobusu představení,
sedačky namísto hlediště skýtají pobavení.
Frfňa za řidičem sedící komedii zahájila,
troubí v nos a loví hluboko skryté holuby,
kouzelnému klobouku prohledala útroby.

Jak na špagátu ruka letí s trháním vpřed,
skrze černé sluneční brýle v oči loutky hleď.
Vůdce pozdravil, záhy nohu vysoko vyhodil,
v čelo tázavě sebe sama nečekaně uhodil.

Závěrečná famfára, groteska nabírala spádu,
cestování hromadnou dopravou nemá vadu.

TT - Konspirační teorie versus profesor Kaňka

2. srpna 2013 v 14:43 | Eva Nováková/Natas |  "TT" tvoříme v okamžiku

Ach ano, už mě zase svrbí prsty. Mysli se chce psát a ústům skládat slova. Jen se přinutit a dát tomu přijatelnou formu. Už to je určité embargo. Do přílišného čtení tématu týdne, kterým je "konspirační teorie" jsem se nepouštěla. Něco málo jsem přežvýkala, ale jako vždy ne vše dočetla do zdárného konce. Má se to jako s knihou, když není čtivá, čapnu ji a hodím do rohu. Obdarovat mě dobrou knihou je skutečně umění a tak je to i s články. Mám pocit, že téma tohoto týdne vybírali samí chytráci, jenže kde jsou, když jsou třeba? Na výživný článek tohoto tématu jsem nenarazila, nezlobte se na mne za mou upřímnost. Jde jen o další téma, aby se neřeklo, které zvedá žluč a poukazuje na naše vlastní omezení. Hltejme tedy, co je psané, neb nás nutí, že co je psáno, je také dáno a nepřemýšlejme. Příspěvky pište ZDE. (klikni na "zde", otevře se nové okno "Fair book", kam můžeš vepsat komentář).

Konspirační teorie versus profesor Kaňka
EN/NATAS

Vědecké kapacity odmítají konspirační teoretiky,
zatrhnout činí se k probuzení lidu tyto praktiky,
blbnou prý lidi svými důvtipnými domněnkami.
Podněcují je k otázkám, zda svět se stále točí,
padl výstřel, profesor Kaňka v rohu ulice močí.

Z rány se ulekl a prstů si namočil pan profesor,
na křižovatce se zeleně rozblikal chodce semafor.
Ach ano, konec světa nenastal, radoval se Kaňka,
plátěné kalhoty s puky natrhla mu plotu plaňka.

Jal se spílat plotu, div že škody nezačal vymáhat,
s dírou v kalhotách přestal brzo hrdlo namáhat.
Cestou na akademické hnízdo slízl kapky deště,
v tom městě chaosu nebylo řádu ani pravidel,
profesor Kaňka dosud v akci teorii chaosu neviděl.

Přednášel studentům teorie a vštěpoval poučky,
vědeckých zásad s věkem režimu ráčil si podržet,
jiné než vědou přijaté pravdy snažil se nevidět.
Ty si myslíš, že světové události jinak se mají?
Profesor Kaňka klepal si na rozbrázděné čelo,
pero pod rukou mu o papír ve vzteku dřelo.

Zahájil pátrání po kacířských to myšlenkách,
rozhodl se, že odhalí viníka odvážné mysli.
Potrestat, umlčet a zničit v člověku smysly.
Selský rozum zakázat na více se nevyptávat,
věci světového měřítka mají se tak a ne jinak,
hloupým hloupé násilím vnutit a dokázat.

Diplomy, titulu snad metály nosí horké hlavy,
co naplat, bezcenný papír nenapraví mravy.
Člověče nemysli, neptej se a po pravdě nepátrej,
v hloubi předložených polopravd sousto vyšátrej.

Tím kalem nasyť svoji touhu vědět a znát,
jaká hanba už ani to jídlo nedá se tu žrát.

Slide Show V. - obraz LAGU

1. srpna 2013 v 12:19 | Eva Nováková/Natas |  Malba