TT - Není růže bez trní aneb Telefonní volání

17. ledna 2013 v 15:09 | Eva Nováková/Natas |  "TT" tvoříme v okamžiku

Báseň na téma týdne ukazuje jednu z možných stran přísloví, že není růže bez trní. Není výdělku bez překážek, není práce bez obtěžování a tak dále. V mužích věru nezapře se jejich nikdy neutuchající touha si hrát. Stále hledají dvojsmysly tam, kde nejsou. Minulé týdny byly vskutku hojné na podobné omyly, vyvolávající v nás ženách smích. Inspirovala jsem se povídáním mé známé, která se mi svěřila o proběhnutém hovoru s mužem, který reagoval na její inzerát s nabídkou úklidu, nepožadoval však úklid, ale erotickou masáž. Je třeba upřesnit, že ona známá se již řadu let pohybuje v oblasti správy a úklidu nemovitostí, jako podnikatelka se hojně musí ohánět a sama si zajistit reklamu a propagaci. Dodatečně jsem si její inzerát přečetla, abych zjistila, co volajícího muže přivedlo na myšlenku, že se mu dostane erotické masáže. Bohužel, jsem v textu inzerátu nenašla jediné slovo naznačující nabídku erotických služeb a to ani skrytě. O tom jak hovor probíhal, se nebudu rozepisovat, zmíním se jen o jeho závěru. Známá prve hovor ukončila tím, že zavěsila. Kdo by si myslel, že muž bude odrazen, mýlil by se. Volal znovu a různě se vykrucoval, přes veškeré snahy skončil opět u erotiky. Byl upozorněn, že jeho chování je bráno jako obtěžování a že by jej mohla nahlásit policii. Bohužel ani toto na něj nezabralo, takže známá bystře přikročila ke krajnímu řešení a to takovému, že milého úchyla počastovala takovou slovní zásobou pojmenování jeho vlastní osoby, že se nezmohl na jediné slovo. Práskla se sluchátkem a byl pokoj. Milé dámy, nepochopí li muž vaši odpověď, především tu odmítavou, řekněte mu od plic, co je to za …………………………………… Nadávkám totiž porozumí každý hňup a ňouma, věřte, že málokterý chlap očekává takovou reakci od ženy, křehké to bytosti. Dost možná, že právě pro tu křehkost si takto muži troufají. Pánové, ženy mají i drápky.


Telefonní volání ...
EN/NATAS

Telefon vyzvání v nočních hodinách,
natěšený mužský hlas volá,
slušní tou dobou leží v peřinách,
myslíc si, že bariéru zdolá.

Jednou, dvakrát v úvodu vzdychne,
zachtělo se mu erotické masáže,
hrůzný obraz před očima se mihne,
netuše do jaké žene se nesnáze.

Trvá si na svém telefonní dotěra,
o výjimku ve svůj prospěch žadoní,
v akci jest pracovní nevěra,
jeho touha o to víc se rozohní.

Hovor žena s chvatem přeruší,
údiv střídá výbuch smíchu,
že zavolá znovu, však netuší,
ten kašpar pohonil si vlastní pýchu.

Telefonní volání úchyl nevzdává,
žadoní a prosí ženu o laskavost,
k obtěžování myšlenku zavdává,
ukázat touží svůj malý skvost.

Žena marně si zoufá,
nezbývá než jej urazit,
volající více si troufá,
smělost razantně zarazit.

Trpce naslouchá jejímu lání,
nemaje šance se bránit,
zmlkni, tajné jeho jest přání,
žena musí čest svoji chránit.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama